top of page

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија

Проект „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“, финансиран од Европската унија преку ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми. Проектот се имплементира од страна на Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА Скопје, Здружението на финансиските работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење.

Бул. Партизански одреди 43б / 5, 1000 Скопје, Македонија, Телефон: 00 389 2 6091 060

cso.democracy@aldaintranet.org | lokalnademokratija.mk 

800600p456EDNmain18010889_977056499103138_213424739254741503_n.jpg

Прв состанок на партнерите во проектот во канцелариите на АЛДА Скопје

19 април 2017

На 19 април 2017 година, во канцелариите на АЛДА Скопје се одржа првата средба на партнерите во новиот проект „Граѓански организации во служба на локалната демократија“.

800600p456EDNmainT21.jpg

Средба на партнерите со Министерката за локална самоуправа, г-ѓа Ширет Елези

2 мај 2017

Министерката за локална самоуправа, г-ѓа Ширет Елези одржа средба со претставници од АЛДА Скопје, Европско движење и Здружение на финансиски работници со цел претставување на новиот проект „Граѓански организации во служба на локалната демократија“.

800600p456EDNmain22894082_1103554089786711_1052594708579903821_n (1).jpg

Втор состанок на Управниот одбор: Продуктивна дискусија за понатамошните активности

31 октомври 2017

Европското движење во Скопје беше домаќин на Управниот одбор на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ на 31 октомври 2017.

800600p456EDNmainIMG_9195.JPG

Одржани серија обуки за локалните власти и граѓанското општество

Ноември и декември 2017

Во периодот од 23 ноември до 7 декември, беа одржани четири бесплатни дводневни обуки за вкупно 120 претставници од локалните власти и граѓанското општество.

slika2.png

Конференција „Нови предизвици, нови перспективи за локалната демократија“

18 декември 2017

На 18 декември 2017, со почеток од 10 во ЕУ Инфо Центарот во Скопје се одржа конференцијата „Нови предизвици, нови перспективи за локалната демократија“. Конференцијата беше официјално отворена од страна на Амбасадорот на Франција, Н.Е. г Кристијан Тимоние и заменик министерот за Локална самоуправа, г. Дејан Павлески.

800600p456EDNmainPovik_grantovi.jpg

Повик за доделување грантови

Преку ре-грантовата шема за финансиска помош на овој проект ќе се поддржат мали проекти на граѓански организации. Грантовите ќе бидат доделени на проекти кои ќе придонесат кон главната цел на проектот. Ќе бидат поддржани иновативни идеи за подобрување на соработката помеѓу граѓанските организации и локалните самоуправи.

Newsletter 1 mk: Inner_about
Newsletter 1 mk: News
Newsletter 1 mk: ProGallery_Widget
Newsletter 1 mk: Homepage_about
Newsletter 1 mk: Quote
bottom of page